Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287256

OBCHODNÉ MENO: utiapps s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42367/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1355/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 36 676 896

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu v rozsahu voľnej živnosti,

6. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. poskytovanie verejno-dostupných informácií,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. nákup a predaj výpočtovej a komunikačnej techniky,

10. kompletizácia výpočtovej techniky a inštalovanie počítačových sietí,

11. automatizované spracovanie dát,

12. prenájom programového vybavenia so súhlasom autora,

13. poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky a software,

14. kopírovacie služby,

15. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,

16. organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí,

17. prenájom motorových vozidiel,

18. nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár,

19. Počítačové služby

20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Fajták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1355/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 21.09.1979, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Fajták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1355/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 21.09.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2015

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1