Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287237

OBCHODNÉ MENO: Studio Goat s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45616/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 489 000

DEŇ ZÁPISU: 20.11.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

3. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

4. finančný leasing

5. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu

6. prenájom hnuteľného majetku

7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. administratívne práce v oblasti colnej deklarácie

9. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

10. vedenie účtovníctva

11. činnosť ekonomických, organizačných poradcov

12. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích)

13. organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

14. odťahovacia služba

15. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

16. opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies

17. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

18. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kozel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.05.1982, Deň vzniku funkcie: 01.12.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kozel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.05.1982

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008. Zmena obchodného mena z J & M Spedition, s.r.o. na MIKO DESIGN s. r. o..

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.03.2016.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1