Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287239

OBCHODNÉ MENO: SUPP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 139647/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kempelenova 2044/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 52 544 931

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

2. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Počítačové služby

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vedenie účtovníctva

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Fotografické služby

29. Textilná výroba

30. Prenájom nehnuteľností bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

31. Prenájom nebytových priestorov bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Štefunko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.29.augusta 2281/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 28.11.1990, Deň vzniku funkcie: 31.12.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Jan Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6140/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 28.07.1993, Deň vzniku funkcie: 08.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Štefunko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.29.augusta 2281/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 28.11.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jan Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6140/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 28.07.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1