Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287225

OBCHODNÉ MENO: S & B Vetvárska Properties, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77347/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 47 236 396

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Gubriansky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 55, Názov obce: Modra, PSČ: 900 02 , Dátum narodenia: 02.11.1967, Deň vzniku funkcie: 05.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach samostatne. V mene spoločnosti sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: S & B Enhanced Finance, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 36 865 702

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1