Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287218

OBCHODNÉ MENO: RehabVital s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95527/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 31, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 47 545 330

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. fotografické služby,

6. výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Brezina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2474 / 70, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 14.07.1983, Deň vzniku funkcie: 17.12.2013

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Brezina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 31, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 07.11.1949, Deň vzniku funkcie: 17.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno, priezvisko, označenie konateľ a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Brezina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 31, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 14.07.1983

Výška vkladu: 2 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 600,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Brezina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 31, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 07.11.1949

Výška vkladu: 2 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.11.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1