Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287219

OBCHODNÉ MENO: RESCUE shop, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92132/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 7074/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 47 409 134

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Počítačové služby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

8. Administratívne služby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Simona Jakubcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 14089/11A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 12.10.1991, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: RAMOX, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 47 653 230

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 05.12.2014 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka RAMOX SE, Gorkého 3, 81101 Bratislava v prospech záložného veriteľa VITA - ZEL & company, spol. s r.o. Nová 1473 Marcelová 946 32 , IČO: 36 545 694, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13029/N. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.08.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1