Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287213

OBCHODNÉ MENO: PŽS A, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 157386/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 54 273 676

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Finančný lízing

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Faktoring a forfaiting

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Zadávanie klinického skúšania liečiv

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Padych, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 06.06.1982, Deň vzniku funkcie: 18.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PŽS A Holding, j. s. a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , IČO 54 280 834

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: David Musil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Durďákova 344/36A, Názov obce: Brno, PSČ: 613 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.04.1990, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Meno a priezvisko: David Hauerland, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horní Valy 1319, Názov obce: Uherský Brod, PSČ: 688 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.09.1986, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Meno a priezvisko: Ondřej Křivanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrustenice 299, Názov obce: Chrustenice, PSČ: 267 12 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.05.1986, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1