Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287216

OBCHODNÉ MENO: RECYCLING Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4472/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 

IČO: 31 343 732

DEŇ ZÁPISU: 23.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. realitná agentúra,

4. ekonomické poradenstvo,

5. vedenie účtovnej evidencie,

6. odevná výroba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 10.04.1954, Deň vzniku funkcie: 23.02.1993

Meno a priezvisko: Ing. Alena Miháliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 25.09.1954, Deň vzniku funkcie: 19.04.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Art. Zuzana Miháliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 11.10.1985, Deň vzniku funkcie: 19.04.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 08.05.1982, Deň vzniku funkcie: 19.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alena Miháliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 25.09.1954

Výška vkladu: 1 659,690000 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,690000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 10.04.1954

Výška vkladu: 1 659,690000 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,690000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Art. Zuzana Miháliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 11.10.1985

Výška vkladu: 1 659,690000 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,690000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 08.05.1982

Výška vkladu: 1 659,690000 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,690000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,760000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,760000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.1992 podľa § 56 až 75 a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9170

2. Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 14.01.2005 na 200 000,- Sk. Zmena obchodného mena z pôvodného: "ESAM PLUS spol. s r.o." na nové: "RECYCLING Slovakia s.r.o."

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1