Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287202

OBCHODNÉ MENO: POBRATIM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40461/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 

IČO: 36 356 948

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. výroba nosičov obrazu a zvuku v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstrávateľská činnosť,

6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

8. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

9. výskum trhu a verejnej mienky,

10. organizovanie kurzov, školení, výstav, hudobných, kultúrnych a športových podujatí a prevádzkovanie zariadení slúžiacich kultúre, športu a zábave,

11. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

12. marketing,

13. výroba bižutérie,

14. výroba drobných upomienkových predmetov z dreva,

15. oprava a údržba športových potrieb v rozsahu voľnej živnosti,

16. organizačné, obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

17. poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti,

18. baliace činnosti,

19. výroba textilného tovaru,

20. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

21. viazanie a konečná úprava kníh a publikácií,

22. grafické práce a kresličské práce na počítači,

23. zemné, výkopové a búracie práce,

24. sťahovacie práce s výnimkou vykonávania dopravy,

25. organizovanie voľného času detí,

26. upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Hlaváč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 27.07.1977, Deň vzniku funkcie: 20.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE EMPATIA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vilová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 37 805 754

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 13.12.2005 v znení dodatku č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 18.4.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1