Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287206

OBCHODNÉ MENO: PROFI BETÓN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28928/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Talichova 2, Názov obce: Bratislava 42, PSČ: 841 02 

IČO: 35 858 842

DEŇ ZÁPISU: 03.06.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba transportného betónu,

2. výroba stavebných prvkov z betónu,

3. zemné a búracie práce,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení,

8. prenájom motorových vozidiel,

9. reklamná a propagačná činnosť,

10. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek,

11. poradenská služba k technickému a programovému vybaveniu počítača,

12. automatizované spracovanie údajov,

13. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,

14. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

15. oprava, údržba a výroba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky, počítačov a zariadení na spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti,

16. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

17. čistenie a zimná údržba komunikácií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Slaninka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 7440/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 12.09.1948, Deň vzniku funkcie: 07.10.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

 

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Slaninka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 7440/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 12.09.1948

Výška vkladu: 6 638,770000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,770000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo 17.10.2018 uzatvorená s MLP servis s.r.o., 841 02 Bratislava, IČO: 51 782 278 ako kupujúcim (18.10.2018 osvedčená pravosť podpisu kupujúceho).

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 23.5.2003 v zmysle § § 56-75 a § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo 6.10.2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo 6.10.2003.

3. Zánik funkcie konateľa Ing. Milana Chudého dňa 3.12.2003. Rozdelenie a prevody obchodných podielov, zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2003.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.08.2004. Dodatok z 20.08.2004 k spoločenskej zmluve.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2005.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2006.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2006.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2007.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2011.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1