Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287207

OBCHODNÉ MENO: PROFIIZOL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82226/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 85, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 46 711 805

DEŇ ZÁPISU: 22.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

5. murárstvo,

6. zámočníctvo,

7. izolatérstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Hulín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Vinice 3721/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 09.11.1966, Deň vzniku funkcie: 22.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Hulín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Vinice 3721/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 09.11.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.05.2012 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1