Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287210

OBCHODNÉ MENO: Prosperity Vision s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48094/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 838 632

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

6. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí, školení, odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. prieskum trhu a verejnej mienky

13. výroba hračiek a hier

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Benková, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 03.05.1975, Deň vzniku funkcie: 26.09.2007

Meno a priezvisko: Ján Polák, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.09.1974, Deň vzniku funkcie: 26.09.2007

Meno a priezvisko: JUDr. Tatiana Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 10/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 22.06.1978, Deň vzniku funkcie: 09.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Polák, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.09.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Global Institute for Extraordinary Women s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6668/12, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 46 736 972

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.2007.

2. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 824/2014, Nz 53298/2014, NCRIs 54175/2014 zo dňa 09.12. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1