Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287201

OBCHODNÉ MENO: PIPS SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50521/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 43 987 311

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie komplexných projektových, inžinierskych a konzultačných prác v oblasti inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby,

2. výroba počítačov a kancelárskej techniky,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

6. počítačové služby,

7. reklamná a marketingová činnosť,

8. fotografické služby,

9. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,

10. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/,

11. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický, francúzsky jazyk,

12. prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku anglickom a francúzskom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 373/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 11.09.1952, Deň vzniku funkcie: 14.02.2008

Meno a priezvisko: Ing. Boris Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 09.04.1990, Deň vzniku funkcie: 07.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 373/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Boris Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.01.2008 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1