Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287198

OBCHODNÉ MENO: phaenomenum s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33102/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12572/50D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 899 913

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. vedenie účtovníctva,

4. automatizované spracovanie dát,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

8. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

9. leasing v rozsahu voľnej živnosti,

10. prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom a nemeckom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.,

11. usporadúvanie výstav v rozsahu voľnej živnosti,

12. usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

13. pohostinská činnosť,

14. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

15. výroba odevov a odevných doplnkov,

16. maloobchod s použitým tovarom,

17. záložne,

18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,

19. administratívne služby

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. prípravné práce k realizácii stavby

22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Matej Bača, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska 142, Názov obce: Radošovce, PSČ: 908 63 , Dátum narodenia: 12.02.1989, Deň vzniku funkcie: 10.11.2015

Meno a priezvisko: Iveta Gáliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krakovská 30/33, Názov obce: Šúrovce, PSČ: 919 25 , Dátum narodenia: 03.06.1971, Deň vzniku funkcie: 10.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iveta Gáliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krakovská 30/33, Názov obce: Šúrovce, PSČ: 919 25 , Dátum narodenia: 03.06.1971

Výška vkladu: 3 880,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 880,000000 EUR

Meno a priezvisko: Matej Bača, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska 142, Názov obce: Radošovce, PSČ: 908 63 , Dátum narodenia: 12.02.1989

Výška vkladu: 7 760,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 760,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Ba Pe plus, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska 300, Názov obce: Radošovce, PSČ: 908 63 , IČO 44 950 268

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20. 5. 2004 a jej dodatkom č. 1 zo 6. 9. 2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.2006. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.2006.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného ace - agency spol. s r.o. na phaenomenum s. r. o.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2009.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2015.

6. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2016

7. Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.09.2016

8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1