Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287194

OBCHODNÉ MENO: PA3X s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126383/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 2680/14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 51 402 963

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. služba spojená s nákupom a predajom vozidiel

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. sťahovacie služby

6. kuriérske služby

7. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. služby informačnej a technickej asistencie na úseku cestnej dopravy

9. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

10. prenájom hnuteľných vecí

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. čistiace a upratovacie služby

17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Čemez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 2680/14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 11.05.1977, Deň vzniku funkcie: 24.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Čemez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 2680/14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 11.05.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.1.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1