Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287200

OBCHODNÉ MENO: PIŇA YOGA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151123/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 3728/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 

IČO: 53 628 357

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Informačná činnosť

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Fotografické služby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

8. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

9. Textilná výroba

10. Odevná výroba

11. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Maďari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 2425/158, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 16.10.1989, Deň vzniku funkcie: 13.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Maďari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 2425/158, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 16.10.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1