Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287195

OBCHODNÉ MENO: Parfumeria s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 134988/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 5701/145A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 52 174 204

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

8. Vedenie účtovníctva

9. Administratívne služby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Počítačové služby

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Vydavateľská činnosť

14. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Donášková služba

17. Skladovanie

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Prevádzkovanie výdajne stravy

20. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

21. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

22. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

23. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

24. Výroba potravinárskych výrobkov

25. Výroba nápojov

26. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

27. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

28. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

30. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

31. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

32. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

33. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

34. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

35. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

36. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

37. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

38. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

39. Sťahovacie služby

40. Prevádzkovanie úschovní

41. Kuriérske služby

42. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

43. Finančný lízing

44. Faktoring a forfaiting

45. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

46. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

47. Služby požičovní

48. Verejné obstarávanie

49. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

50. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

51. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Setvák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 5701/149A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 16.12.1978, Deň vzniku funkcie: 15.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ bude v mene spoločnosti konať samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Setvák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 5701/149A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 16.12.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.01.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1