Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287199

OBCHODNÉ MENO: Pi^si sapiens s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102304/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markušova 12, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 47 988 118

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Vedenie účtovníctva

10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Počítačové služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Štít, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markušova 12, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.12.1978, Deň vzniku funkcie: 24.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Štít, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markušova 12, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.12.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.11.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zmena obchodného mena z pôvodného SEVENA, s. r. o. na nové Pi^si sapiens s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1