Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287178

OBCHODNÉ MENO: N&A Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 110522/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 82, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 

IČO: 50 230 085

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

2. výroba nápojov

3. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. kuriérske služby

12. skladovanie

13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. prevádzkovanie výdajne stravy

15. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom

16. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

17. vydavateľská činnosť

18. prenájom hnuteľných vecí

19. vedenie účtovníctva

20. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

22. prevádzkovanie športových zariadení

23. reklamné a marketingové služby

24. Donášková služba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jakub Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 82, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 26.04.1992, Deň vzniku funkcie: 08.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jakub Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 82, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 26.04.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.02.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1