Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287188

OBCHODNÉ MENO: NuSi, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84499/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovojtešská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 46 796 720

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. numerické modelovanie fyzikálnych procesov,

2. grafika a počítačová grafika,

3. počítačové služby,

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

5. administratívne služby,

6. konzultačná činnosť v rámci vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,

7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

8. organizovanie kongresov, konferencií, workshopov a výstav,

9. reklamné a marketingové služby,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

13. vydavateľská a publikačná činnosť,

14. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,

15. sťahovacie služby,

16. čistiace a upratovacie služby,

17. prieskum trhu a verejnej mienky,

18. štatistické spracovanie údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Tibor Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 425/24, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 09.04.1963, Deň vzniku funkcie: 01.11.2012

Meno a priezvisko: Áron Samuel Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 425, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 18.04.1996, Deň vzniku funkcie: 05.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Tibor Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 425/24, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 09.04.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1