Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287190

OBCHODNÉ MENO: OC Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162766/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 35 955 201

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Petra Michelatsch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 16.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Meno a priezvisko: DI (FH) Carl Pfeiffer, M.B.A., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grimmelshausengasse 12/3, Názov obce: Wien, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 04.02.1981, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Meno a priezvisko: Dr. Frank Philipp Albert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.12.1966, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ktorýkoľvek konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Supernova Invest GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 423086 k

Výška vkladu: 80 093 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 80 093 667,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Supernova DIY SK GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 518305 p

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  80 094 663,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  80 094 663,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.09.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2006.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2006 - zvýšenie základného imania.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2006.

5. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 1.11.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2007.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2008.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2009.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2011.

11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.01.2012.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia notársky overená 23.05.2012.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2012.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2013.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1