Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287182

OBCHODNÉ MENO: NEXT LEVEL REAL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50128/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 43 904 262

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná a propagačná činnosť,

2. marketingová činnosť,

3. grafické práce na počítači,

4. zhotovovanie www stránok,

5. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

6. výroba a predaj nahratých zvukových, obrazových a zvukovoobrazových nosičov záznamu so súhlasom autora,

7. technicko-organizačné zabezpečenie športových a kultúrno-spoločenských podujatí a výstav,

8. technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

9. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

10. lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

15. Faktoring a forfaiting

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Informačná činnosť

18. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

19. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

20. Fotografické služby

21. Verejné obstarávanie

22. Vedenie účtovníctva

23. Administratívne služby

24. Poskytovanie sociálnych služieb

25. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rastislav Werner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod čerešňami 428/28, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 10.11.1974, Deň vzniku funkcie: 17.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť a podpisuje v jej mene samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Reštaurácia GARNI s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , IČO 51 275 538

Výška vkladu: 5 890,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 890,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BAVARIA SPORT TEAM s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 1247, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , IČO 46 791 051

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.07.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1