Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287170

OBCHODNÉ MENO: Milestone group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68614/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 45 920 222

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. reklamné a marketingové služby,

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. administratívne služby,

10. čistiace a upratovacie služby,

11. počítačové služby,

12. vydavateľská činnosť,

13. faktoring a forfaiting,

14. finančný leasing,

15. prenájom hnuteľných vecí,

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Ceizel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka ul. 32, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 04.07.1978, Deň vzniku funkcie: 10.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Václav Mika, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalná 7622/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 17.06.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.10.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.08.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1