Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287176

OBCHODNÉ MENO: My Deco, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9663/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 31 403 506

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/,

2. - sprostredkovateľská činnosť,

3. - zastupisteľská činnosť v oblasti obchodu,

4. - poradenská, konzultačná a posudková činnosť v oblasti biochemických analýz,

5. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení spoločenských vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia,

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti

7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. vedenie účtovníctva

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. prenájom hnuteľných vecí

13. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Šimlaštíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 414/17, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26 , Dátum narodenia: 23.02.1992, Deň vzniku funkcie: 08.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Dana Šimlaštíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 856/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.12.1985, Deň vzniku funkcie: 08.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Šimlaštíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 414/17, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26 , Dátum narodenia: 23.02.1992

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dana Šimlaštíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 856/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.12.1985

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších práv. predpisov. Stary spis: S.r.o. 16557

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.3.1997. Stary spis: S.r.o. 16557

3. Prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a prispôsobenie spoločenskej zmluvy ust. Zák.č. 11/1998 schválené na valnom zhromaždení dňa 6.7.1998.

4. Prehlásenie konateľa o splatení celých vkladov spoločníkov zo dňa 15.12.1999.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.7.2003. Rozhodnutie MZ SR č. 1072/2002 - Soč zo dňa 30.12.2002.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2009

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1