Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287159

OBCHODNÉ MENO: Lukáš Kytka, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107387/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/8, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 50 047 582

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

2. počítačové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Lukáš Kytka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/8, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 13.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Lukáš Kytka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/8, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 06.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 15.11.2022

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom zápisu likvidátora do obchodného registra.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Bc. Lukáš Kytka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v v zmysle ust. § 75b a nasl. Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1