Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287162

OBCHODNÉ MENO: MaM Consult s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111840/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 4236/99, Názov obce: Bratislava - m.č. Staré mesto, PSČ: 811 04 

IČO: 50 332 678

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosž v obolasti služieb,

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

5. vydavateľská činnosť,

6. počítačové služby,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. administratívne služby,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

12. reklamné a marketingové služby,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

19. Diagnostika kanalizačných potrubí

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Toma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 4236/99, Názov obce: Bratislava - m.č. Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 18.08.1960, Deň vzniku funkcie: 30.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Toma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 4236/99, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 18.08.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.05.2016 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1