Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287165

OBCHODNÉ MENO: MAXFIL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 99629/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatské námestie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 43 868 835

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť

3. poradenská a konzultačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ufuk Güllü, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Molla Fenari Sokak 11/4, Názov obce: Fatih Istanbul, PSČ: 34130 , Štát: Turecká republika , Dátum narodenia: 29.12.1963, Deň vzniku funkcie: 30.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený za spoločnosť samostatne konať navonok a samostatne a záväzne na jej účet podpisovať. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Soják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatské námestie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 25.04.1978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20. 09. 2017, uzavretej medzi záložným veriteľom: Franco Mendicino, a záložcom: Ivan Soják, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Ivana Sojáka, v prospech záložného veriteľa Franca Mendicina.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1