Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287161

OBCHODNÉ MENO: Madeross s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62795/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 45 303 789

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

5. vydavateľská činnosť,

6. vedenie účtovníctva,

7. administratívne služby,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

10. reklamné a marektingové služby,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

13. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

14. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Barbierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašťovanského 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 05.05.1969, Deň vzniku funkcie: 10.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Barbierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašťovanského 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2010. Zmena obchodného mena z mellow group s. r. o. na Madeross s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1