Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287155

OBCHODNÉ MENO: LASOMA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92376/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 47 439 998

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kozmetické služby,

2. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Martina Vahančíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 9, Názov obce: Blahová, PSČ: 930 52 , Dátum narodenia: 18.01.1970, Deň vzniku funkcie: 28.09.2013

Meno a priezvisko: Klaudia Vaškorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecký Štvrtok 1000, Názov obce: Plavecký Štvrtok, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 14.07.1983, Deň vzniku funkcie: 07.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Martina Vahančíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 9, Názov obce: Blahová, PSČ: 930 52 , Dátum narodenia: 18.01.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Denis Vaškor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecký Štvrtok 1000, Názov obce: Plavecký Štvrtok, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 21.08.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.09.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1