Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287149

OBCHODNÉ MENO: KVAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107197/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 

IČO: 50 027 786

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

2. Reklamné a marketingové služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Kuriérske služby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba jednoduchých výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Kvas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.09.1978, Deň vzniku funkcie: 03.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene soločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Kvas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.09.1978

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 29.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1