Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287142

OBCHODNÉ MENO: IZAR, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 146148/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bencúrova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 47 970 511

DEŇ ZÁPISU: 21.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Počítačové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vydavateľská činnosť

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Administratívne služby

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Vedenie účtovníctva

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Reklamné a marketingové služby

18. Prieskum trhu a verejnej mienky

19. Faktoring a forfaiting

20. Finančný leasing

21. Skladovanie

22. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Sikora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchohradská 415/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.11.1982, Deň vzniku funkcie: 02.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Aubrecht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrobákova 2123/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 13.06.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marián Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 4791/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 24.10.1954

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 1153/2014, Nz 41922/2014, NCRls 42711/2014 zo dňa 03.11.2014 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1