Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287144

OBCHODNÉ MENO: JUDr. Adriana Kováčiková, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 113254/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 846, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 

IČO: 50 466 445

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Adriána Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 846/1, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 20.10.1975, Deň vzniku funkcie: 09.08.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 846/1, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 20.10.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1