Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287135

OBCHODNÉ MENO: Infanta s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118479/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 50 764 764

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Fotografické služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

9. Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Prieskum trhu a verejnej mienky

13. Vydavateľská činnosť

14. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

18. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

19. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

20. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

21. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

22. Vedenie účtovníctva

23. Faktoring a forfaiting

24. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Khrystyna Bilousova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7757/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 02.05.1992, Deň vzniku funkcie: 20.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vadym Bilousov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7757/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.07.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.02.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1