Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287141

OBCHODNÉ MENO: IQVIA Solutions s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17682/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 35 750 413

DEŇ ZÁPISU: 24.07.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prieskum trhu,

2. - reklamná a propagačná činnosť,

3. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prieskum trhu,

5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

7. automatizované spracovanie dát,

8. služby databánk,

9. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu (v rozsahu voľnej živnosti),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Šlégl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovice 45, Názov obce: Mladá Boleslav, PSČ: 29301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.06.1985, Deň vzniku funkcie: 12.12.2018

Meno a priezvisko: Maciej Kuzmierkiewicz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Wielicka 38/53, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-657 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 03.03.1974, Deň vzniku funkcie: 01.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne v nasledovných veciach: a) zmluvy a súvisiace dokumenty vrátane ich zmien a zrušenia, kde hodnota právneho úkonu nepresahuje 100.000 € (slovom sto tisíc eur) a/ alebo b) pri zaväzovaní spoločnosti voči tretím osobám, kde hodnota právneho úkonu nepresahuje 100.000 € (slovom sto tisíc eur). V ostatných prípadoch podpisujú a konajú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí(a) konateľ(ia) svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IQVIA AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erlenstrasse 4, Názov obce: Rotkreuz, PSČ: 6343 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-106.920.201

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 169/98, Nz 120/98 napísanej dňa 24.4.1998 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a jej zmenou pod. č. N 291/98, Nz 230/98 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb., v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 113/00, Nz 101/00 zo dňa 2.5.2000 spísaná notárkou JUDr.Miriam Bukovčákovou.

3. Notárska zápisnica č. N 85/02, Nz 85/02 zo dňa 15.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov a dodatok č. 4 k zakladateľskej listine. Notárska zápisnica N 198/2002, Nz 197/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté úplné nové znenie zakladateľskej listiny.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2007.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2007.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.7.2009.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2010

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2010.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2011.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2012.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného IMS Information Medical Statistics spol. s r. o. na nové IMS Health s. r. o.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2014.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2018 o zmene obchodného mena spoločnosti z IMS Health s. r. o. na IQVIA Solutions s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1