Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287136

OBCHODNÉ MENO: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 389/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 00 604 542

DEŇ ZÁPISU: 23.01.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve,

2. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie elektroinštalačných prác,

4. montáž, opravy, revízie plynových zariadení: montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie tlakových zariadení,

5. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,

6. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

7. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - v oblasti elektrických zariadení

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečeným odpadom.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Starosta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 2933/3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 07.08.1960, Deň vzniku funkcie: 23.08.1993

Meno a priezvisko: Michal Starosta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 1888/35, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 24.02.1983, Deň vzniku funkcie: 19.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Starosta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 1888/35, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 24.02.1983

Výška vkladu: 7 121,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 121,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Starosta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 2933/3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 07.08.1960

Výška vkladu: 7 121,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 121,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 242,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 242,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.1.1991 podľa § 106 ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č.103/90 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 603

2. Spoločenská zmluva zo dňa 28.12.1992 a jej dodatok č. 1 z 18.8.1993 prispôsobená ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník.

3. Zmena sídla spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 25.6.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.1999.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2005.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009

7. Zápisnica z valného zhromaždeni azo dňa 10.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1