Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287133

OBCHODNÉ MENO: ICE CUBE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61285/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 45 258 589

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. faktoring a forfaiting,

6. elektroenergetika s rozsahom podnikania: dodávka elektriny,

7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Venglovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 18.11.1971, Deň vzniku funkcie: 06.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GENERIX GROUP LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): The Rock , Názov obce: Hatfield, Nr. Leominster, Herefordshire, PSČ: HR60SE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 5881927

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.6.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.01.2011

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2013.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2015.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1