Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287130

OBCHODNÉ MENO: HOSSON, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49297/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska ulica 96, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 43 851 363

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

5. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

6. rádiológia,

7. prevádzkovanie zdravotníckych zariadení - samostatných spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializovanom odbore rádiológia,

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Rohárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Trávniky 1850/31, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 17.10.1956, Deň vzniku funkcie: 10.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Rohárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Trávniky 1850/31, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 17.10.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: HOSSON PLUS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Trávniky 31/1850, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , IČO 44 878 150

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2010.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 48/2014, Nz 1283/2014 zo dňa 16.01.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou HOSSON PLUS s. r. o., so sídlom Veľké Trávniky 31/1850, 909 01 Skalica, IČO: 44 878 150 a nástupníckou spoločnosťou HOSSON, s. r. o., so sídlom Pri Šajbách 32, 831 06 Bratislava, IČO: 43 851 363, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti HOSSON PLUS s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1