Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287129

OBCHODNÉ MENO: HENRON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117864/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olbrachtova 1052/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 35 894 237

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž a servis meracej a regulačnej techniky,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. - poskytovanie softwér, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

5. - zemné a výkopové práce,

6. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

7. - reklamná a propagačná činnosť,

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Silvia Sedláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 997/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 12.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.07.2019

Meno a priezvisko: Ing. Marián Krkoška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 506/11, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 , Dátum narodenia: 31.03.1965, Deň vzniku funkcie: 12.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť v plnom rozsahu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kornel Hegedüš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 1683/1, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 25.07.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Tereszten-Invest Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuth Lajos utca 48, Názov obce: Mosonmagyaróvár, PSČ: 9200 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 08-09-028871

Výška vkladu:  478 510,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  478 510,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   485 149,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   485 149,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina - 28.4.2004.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1