Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287125

OBCHODNÉ MENO: Hamaca Investment, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122434/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 51 002 612

DEŇ ZÁPISU: 12.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Administratívne služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Vedenie účtovníctva

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Fotografické služby

16. Dizajnérske činnosti

17. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Zázrivcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 3255/17, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 01.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Konôpka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kavyľová 3807/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 065/17/550088/H/001 uzatvorenej dňa 15.12.2017 medzi Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 501/B, ako Záložným veriteľom a Františkom Konôpkom, ako Záložcom (ďalej len „Zmluva“) bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Záložcu v prospech Záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa uvedených v článku II odsek 1 Zmluvy.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.06.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z B8-Tech s. r. o. na Hamaca Investment, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1