Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287128

OBCHODNÉ MENO: HENGRYS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 138015/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 52 356 981

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. prenájom hnuteľných vecí

5. administratívne služby

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. faktoring a forfaiting

8. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. finančný lízing

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. záložne

13. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. čistiace a upratovacie služby

16. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Antalicz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): E. M. Šoltésovej 2508/40, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 31.10.1983, Deň vzniku funkcie: 07.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FSA Group, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Nográdyho 576/16, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , IČO 52 201 767

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1