Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287123

OBCHODNÉ MENO: Guru Web Ops SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149967/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 53 517 199

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Administratívne služby

4. Vedenie účtovníctva

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Teodor Halás, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 3276/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 19.06.1970, Deň vzniku funkcie: 21.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Teodor Halás, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 3276/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 19.06.1970

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Guru Web Ops s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krakovská 583/9, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 096 95 010

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1