Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287121

OBCHODNÉ MENO: GMH group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79990/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 46 578 790

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchdod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. administratívne služby,

8. reklamné a marketingové služby,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. prípravné práce k realizácii stavby,

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov,

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Móro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 30.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Harašta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 25/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.06.1979, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Meno a priezvisko: Ing. Milan Guráň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 2986/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 12.04.1983, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, s výnimkou právnych úkonov akými sú uzatváranie zmlúv o dielo, uzatváranie kúpnych zmlúv na hnuteľné veci alebo nehnuteľnosti s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 10.000 €, uzatváranie všetkých typov záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, úverových zmlúv, leasingových zmlúv, dohôd o uznaní alebo prevzatí záväzku, prípadne prevzatí bankovej záruky, kde sú povinní konať spoločne aspoň dvaja konatelia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Móro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 30.08.1980

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Harašta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 25/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.06.1979

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Guráň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 2986/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 12.04.1983

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.02.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1