Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287116

OBCHODNÉ MENO: FTVE Green Energy 3, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162332/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 47 236 671

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

2. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb zaisťujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Dratva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gánovská 211/16, Názov obce: Gánovce, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 28.05.1987, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FTVE Green Energy 1, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 46 025 804

Výška vkladu:  280 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  280 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo zmluvy: 000305C/CORP/2012 zo dňa 26.10.2012.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   280 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   280 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2011 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1