Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287114

OBCHODNÉ MENO: Formel D Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54840/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50 

IČO: 44 424 744

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. počítačové služby,

3. vydavateľská činnosť,

4. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

5. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. reklamné a marketingové služby,

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej techniky,

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

12. Vykonávanie zváracích prác

13. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

14. Mechanické triedenie súčiastok, časti strojov a zariadení

15. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

16. Manipulácia s tovarom pomocou vysokozdvižného vozíka

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Pekár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčurská 4125/1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 09.04.1983, Deň vzniku funkcie: 29.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Formel D GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schanzenstraße 6-20, Názov obce: Kolín nad Rýnom, PSČ: 51063 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 104307

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 29.07.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: ING BANK N.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bijlmerdreef 106, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1102 CT , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: KvK 33031431

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.8.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1