Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287111

OBCHODNÉ MENO: FLEURIMONT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48371/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 36 846 821

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. vedenie účtovníctva,

4. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,

7. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,

8. marketing a manažment,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. administratívne práce,

14. prekladateľské a tlmočnícke služby,

15. technicko - organizačné zabezpečenie výstav, školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

16. technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

17. technicko - organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,

18. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

19. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

20. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

21. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

22. prenájom motorových vozidiel - autopožičovňa,

23. automatizované spracovanie dát,

24. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

25. správa a údržba počítačových sietí,

26. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,

27. poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (SOFTWARE),

28. poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača ( HARDWARE),

29. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľných živností,

30. kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí,

31. predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora,

32. poskytovanie verejne - dostupných informácií prostredníctvom siete internet,

33. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti modelingu,

34. agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu,

35. agentúrna činnosť - sprostredkovanie v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti,

36. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

37. fotografické služby,

38. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových, zvukovoobrazových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov na základe zmluvy s autorom okrem činností v zmysle autorského zákona,

39. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a demolačné práce,

40. maliarske a sklenárske práce,

41. montáž sadrokartónu,

42. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

43. nákladná cestná doprava s vozidlami do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla,

44. osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča, okrem vozidiel taxislužby,

45. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,

46. skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu,

47. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

48. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu,

49. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

50. aranžovanie kvetov,

51. údržba sadovníckych, záhradných a parkových úprav okrem záhradnej architektúry,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Michal Špaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 1893/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.03.1976, Deň vzniku funkcie: 11.10.2007

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Špaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 15.12.1950, Deň vzniku funkcie: 11.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Konatelia za spoločnosť konajú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Špaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 15.12.1950

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.09.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1