Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287109

OBCHODNÉ MENO: FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22990/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 35 801 328

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. odborné revízie a skúšky zdvíhacích zariadení,

2. opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie,

3. zemné a výkopové práce ťažkými a špeciálnymi mechanizmami,

4. nepravidelná neverejná cestná doprava - doprovodné služby súvisiace s prepravou ťažkých a nadrozmerných nákladov,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť,

8. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

9. cestná nákladná doprava,

10. ubytovacie služby,

11. vykonávanie prác s ťažkými a špeciálnymi mechanizmami,

12. ťažká nadrozmerná železničná doprava nákladov špeciálnym vagónom,

13. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Wolfgang Schellerer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Traunleiten 143, Názov obce: Steinhaus, PSČ: 4641 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 07.02.1962, Deň vzniku funkcie: 09.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Mag. Peter Stöttinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wimpassingerstaße 64, Názov obce: Wels, PSČ: 4600 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.06.1972, Deň vzniku funkcie: 09.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť je zastúpená jedným alebo viacerými konateľmi. Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti každý samostatne. Ak je vymenovaný len jeden konateľ, zastupuje tento spoločnosť a podpisuje v jej mene samostatne. Prokuristi konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú vždy len spolu s jedným konateľom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Felbermayr Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voralpenstraße 4, Názov obce: Wels, PSČ: 4600 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 347483 f

Výška vkladu: 56 430,000000 EUR, Rozsah splatenia: 56 430,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 430,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 430,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 470/00 Nz 458/00 zo dňa 7.11.2000 v zmysle ust. § 24, § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.

2. Živnostenský list vydaný Okresným úradom Bratislava I dňa 16.2.2001, sp. č.: ŽO-2001/00615/00004/SR, reg. č. 14740/2001. Koncesná listina vydaná Okresným úradom Bratislava I dňa 26.1.2001, sp. č.: ŽO-2001/00615/00002/JJ, reg. č. 339/2001. Dobrozdanie Železníc SR, Divízia dopravnej cesty zo dňa 22.12.2000.

3. Notárska zápisnica č. N 153/01, Nz 150/01 zo dňa 18.4.2001, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v časti štatutárny orgán.

4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 583/2001, Nz 575/2001 zo dňa 20. 12. 2001.

5. Notárska zápisnica N 7/2003, Nz 1106/2003 zo dňa 10.1.2003 - rozhodnutie jediného spoločníka.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2005.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2009.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1