Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287103

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Eventgenex s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69432/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 45 955 786

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 69432 / B
Deň zápisu: 18.12.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.04.2018

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 25.03.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Aksamit, správca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 28.06.1979, Deň vzniku funkcie: 25.03.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Samostatne

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 26.03.2018

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 32 CbR/258/2015, Sro 69432/B, 1115228157.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1