Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287106

OBCHODNÉ MENO: EXPROMA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137909/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 52 364 585

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Fotografické služby

9. Administratívne služby

10. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marian Mladý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 130/2, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 24.08.1965, Deň vzniku funkcie: 05.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CreativeDock s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 51 327 929

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku Zmluva o predaji podniku uzatvorená medzi predávajúcim spoločnosťou PROMAMA, s.r.o. a kupujúcim spoločnosťou Union Broker, s.r.o. účinná dňa 6.7.2020.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.04.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1