Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287107

OBCHODNÉ MENO: F Automobil Import s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4503/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 31 344 143

DEŇ ZÁPISU: 09.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

2. - prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel,

3. - sprostredkovanie obchodu,

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

5. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Paľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domiciánova 1399/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 18.07.1979, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Emil Frey Automobil s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 36 686 930

Výška vkladu: 33 194,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 194,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. 2. 1993 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9236

2. Dodatok k zakladateľskej listine formou no- társkej zápisnice č. N 311/94, Nz 307/94 zo dňa 6.10.1994. Zmena živnostenského oprávnenia č. 5292/94 OÚ Bratislava - živnostenské odd. I. Stary spis: S.r.o. 9236

3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 322/96, Nz 304/96 zo dňa 10.7.1996 spísaný notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 9236

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.6.1996. Stary spis: S.r.o. 9236

5. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 12. 4. 1997. Stary spis: S.r.o. 9236

6. Notárska zápisnica č. N 852/02, Nz 802/02 zo dňa 16.9.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2007.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2009.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2010.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2010.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2012.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2013

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2014.

15. Rozhodnutie jeidného spoločníka zo dňa 02.03.2015.

16. Rozhodnutie jeidného spoločníka zo dňa 16.10.2015.

17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1