Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287093

OBCHODNÉ MENO: EDO Partner s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 88372/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 

IČO: 46 457 003

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne činnosti

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Vedenie účtovníctva

11. Reklamné a marketingové služby

12. Činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

15. Poskytovanie služieb v rybárstve

16. Výroba potravinárskych výrobkov

17. Výroba nápojov

18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Prípravné práce k realizácii stavby

23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

24. Kuriérske služby

25. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

26. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

28. Prevádzkovanie výdajne stravy

29. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

30. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

31. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

32. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

33. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Helena Juhaniaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. M. Hurbana 961/12, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 09.04.1962, Deň vzniku funkcie: 14.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Helena Juhaniaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. M. Hurbana 961/12, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 09.04.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1